kr379,00

Globale perspektiver på trosopplæringen

Description

Verden knyttes tettere sammen gjennom teknologiske nyvinninger og menneskelig mobilitet. Barn og unge møter og forholder seg stadig oftere til religiøst og kulturelt mangfold, både i sitt fysiske nærmiljø og på internett.

Denne boken diskuterer globaliseringens konsekvenser for barns og unges oppvekstsvilkår, med særlig henblikk på hvordan Den norske kirkes trosopplæring møter utfordringer og muligheter som disse fører med seg. Viktige spørsmål som tas opp, er hvordan globale prosesser påvirker læring i trosopplæringen, og hvilke utfordringer dette skaper for formidling og læring.

Kirken i verden, verden i kirken er aktuell for alle som er involvert i og/eller arbeider med trosopplæring på ulike nivåer i kirken, studenter som utdanner seg til ulike typer undervisningsstillinger i kirken, og forskere som studerer utfordringer og muligheter som globale prosesser skaper for barns og unges oppvekstsvilkår og læring.

Forfattere: Tomas Sundnes Drønen, Kari Storstein Haug, Geir Skeie og Gerd Marie Ådna

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kirken i verden, verden i kirken Globale perspektiver på trosopplæringen”

Your email address will not be published. Required fields are marked *