kr349,00

Description

Før spurte vi om vi kunne snakke om Gud etter Auschwitz. Nå må vi spørre om vi kan snakke om Gud etter Aleppo.

Møtet med de fattigste i slummen i Brasil formet Erling J. Pettersens bilde av Gud. Hva skjer når den utstøtte ser Gud, når det hellige møter det marginaliserte, når Gud ses nedenfra?
Som teolog ble Pettersen avgjørende preget av den såkalte frigjøringsteologien i Latin-Amerika. I Gud sett nedenfra formidler han møter med mennesker som har kjempet for urfolks rettigheter i Canada og Amazonas,
og setter dette i kontrast til norsk oljerikdom og selvgodhet. Han deler erfaringer fra sitt engasjement i den helt nødvendige religionsdialogen og gir nærbilder av et bispedømme i en brytningstid for kirken.

Boken tar opp tema som angår oss alle uavhengig av tros- og livssyn. Det handler om å se de små i samfunnet og om grunnleggende menneskelige
verdier. Det handler om kirkens rom som et sted for undring, tvil og tro.

Om jeg skulle våge å ha et håp for denne tekstsamlingen, er det at noen skal få mot til å leve,
midt i en verden preget av uro og kamp for å
overleve – også for de mange som kommer til
våre lokalsamfunn.
fra forordet

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gud sett nedenfra En reise fra Brasil til Stavanger”

Your email address will not be published. Required fields are marked *